Giới thiệu công ty

2 Văn phòng
05 Năm kinh nghiệm
100 Nhân sự chính thức
100 Dự án lớn nhỏ

Lĩnh vực và giải pháp

SẢN PHẨM DỊCH VỤ & GIẢI PHÁP

Dịch vụ tư vấn sử dụng các công nghệ mạng viễn thông, công nghệ tòa nhà, hệ thống IT phù hợp với các hoạt động kinh doanh của khách hàng

HỆ THỐNG MẠNG HỘI TỤ

Dịch vụ tư vấn sử dụng các công nghệ mạng viễn thông, công nghệ tòa nhà, hệ thống IT phù hợp với các hoạt động kinh doanh của khách hàng

GIẢI PHÁP TÍCH HỢP TOÀN DIỆN

Dịch vụ tư vấn sử dụng các công nghệ mạng viễn thông, công nghệ tòa nhà, hệ thống IT phù hợp với các hoạt động kinh doanh của khách hàng

GIẢI PHÁP HỢP TÁC ĐẦU TƯ

Dịch vụ tư vấn sử dụng các công nghệ mạng viễn thông, công nghệ tòa nhà, hệ thống IT phù hợp với các hoạt động kinh doanh của khách hàng

Mô hình tổ chức

IP Media
01 -

IP Media

Xem thêm »