Vinasa có đội ngũ nhân lực với đầy đủ năng lực kinh nghiệm và tài chính để triển khai các dự án xây dựng trạm BTS trên toàn lãnh thổ 63 tỉnh thành tại Việt Nam

Công việc trọn gói bao gồm:

  1. Khảo sát, tìm kiếm nhà trạm, ký hợp đồng thuê nhà
  2. Thiết kế, thẩm tra bản vẽ thi công
  3. Xin giấy phép xây dựng và các thủ tục khác theo yêu cầu của pháp luật hiện hành
  4. Xây dựng nhà trạm
  5. Lắp đặt, cấu hình, phát sóng
  6. Nghiệm thu bàn giao
  7. Vận hành, khai thác
  8. Cung cấp các dịch vụ khác: thay thế, sửa chữa, ứng cứu, chạy máy nổ....

Hình ảnh thi công một số hạng mục-công trình trạm BTS

San lấp mặt bằng, ép cọc

Thi công phần móng

Lắp đặt tủ điện

Hoàn thiện trạm

Lắp đặt thiết bị